Publications

Filter by type:

Środowisko fizyczne i społeczne oraz jakość funkcjonowania szkoły a zdrowie subiektywne i zachowania zdrowotne nastolatków. Raport końcowy z realizacji projektu badawczego

Details PDF

Personal Loan Companies in Poland: Does Empirical Evidence Justify Regulatory Transition?

Details PDF WWW Lista A: 20pkt.

External evaluation of the school and academic achievements in relation to alcohol drinking and delinquent behaviour among secondary school students / Wyniki zewnętrznej ewaluacji szkoły i osiągnięcia w nauce a picie alkoholu i wykroczenia gimnazjalistów

Details PDF WWW Lista B: 13pkt.

Gender Prediction Methods based on First Names with genderizeR

Details PDF Code Project CRAN Lista A: 30pkt.

Loan perception and loan-related attitude of Poles: evidence from the field

Details PDF Lista B: 7pkt.

Sektor shadow banking w Polsce

Details WWW

Access Panel and its specificity as a challange for new research techniques based on internet technologies / Access Panel i jego specyfika jako wyzwanie nowych technik badawczych opartych na technologiach internetowych

Details PDF WWW Lista B: 15pkt.

Action for Growth. A resource to enable Scout Associations to develop a growth strategy

Details PDF PDF on EuroScoutInfo.com