Środowisko fizyczne i społeczne oraz jakość funkcjonowania szkoły a zdrowie subiektywne i zachowania zdrowotne nastolatków. Raport końcowy z realizacji projektu badawczego

Abstract

Opracowanie stanowi podsumowanie wyników projektu badawczego realizowanego w Zakładzie Zdrowia Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie w latach 2014-2017 w ramach umowy z Narodowym Centrum Nauki (nr 09/B/HS6/03438) w konkursie OPUS 5. Projekt zatytułowany był: „Środowisko fzyczne i społeczne oraz jakość funkcjonowania szkoły a zdrowie subiektywne i zachowania zdrowotne nastolatków – zastosowanie modeli strukturalnych i ścieżkowych szacowanych na danych o strukturze hierarchicznej. […] Dzięki zaangażowaniu multidyscyplinarnego zespołu można było dotrzeć z wynikami badań do różnych środowisk, w tym środowiska medycznego i specjalistów zdrowia publicznego oraz psychologów i pedagogów. Współpraca z międzynarodową siecią badawczą HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) dodatkowo zwiększyła zasięg odbiorców wyników projektu poza granice kraju. […] Głównym celem projektu było zbadanie interakcji między czynnikami szkolnymi i pozaszkolnymi w ich łącznym oddziaływaniu na zdrowie uczniów. Przeprowadzono w 2015 roku badanie ankietowe wśród 4085 uczniów z 70 gimnazjów zlokalizowanych w całej Polsce oraz dodatkowo wykorzystano wyniki przeprowadzonych rok wcześniej w tej grupie wieku badań nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej HBSC. […] co pozwoliło na zbadanie, jaki wpływ na zdrowie mają czynniki szkolne i pozaszkolne (np. środowisko rodzinne) oraz wybrane zachowania zdrowotne (np. aktywność fzyczna). W okresie likwidowania gimnazjów, trudno jest formułować wnioski na temat ich dalszego funkcjonowania w kontekście poprawy zdrowia uczniów. Mamy jednak nadzieję, że uzyskane wyniki będą inspiracją do dalszych analiz i refleksji na temat wpływu szkoły na zdrowie starszych uczniów, niezależnie od obowiązującego systemu edukacji

Publication
Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2017

Raport został przedstawiony przez prof. Bogusława Śliwerskiego na jego blogu: http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2017/06/jakosc-szkoy-zdrowie-uczniow.html