CAWI

Środowisko fizyczne i społeczne oraz jakość funkcjonowania szkoły a zdrowie subiektywne i zachowania zdrowotne nastolatków. Raport końcowy z realizacji projektu badawczego

Opracowanie stanowi podsumowanie wyników projektu badawczego realizowanego w Zakładzie Zdrowia Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie w latach 2014-2017 w ramach umowy z Narodowym Centrum Nauki (nr 09/B/HS6/03438) w konkursie OPUS …

External evaluation of the school and academic achievements in relation to alcohol drinking and delinquent behaviour among secondary school students / Wyniki zewnętrznej ewaluacji szkoły i osiągnięcia w nauce a picie alkoholu i wykroczenia gimnazjalistów

Introduction. The aim of the paper is to evaluate the association between overall state school assessment and selected problem behaviours among secondary school students. Method. The nationwide sample included 4085 students interviewed in 2015, from …

Access Panel and its specificity as a challange for new research techniques based on internet technologies / Access Panel i jego specyfika jako wyzwanie nowych technik badawczych opartych na technologiach internetowych

The development of new techniques of quantitative social research, which is performing in the world, is particularly associated with an increase in popularity of online access panels. Internet access panels enable rapid implementation of different …