CAWI

Środowisko fizyczne i społeczne oraz jakość funkcjonowania szkoły a zdrowie subiektywne i zachowania zdrowotne nastolatków. Raport końcowy z realizacji projektu badawczego

External evaluation of the school and academic achievements in relation to alcohol drinking and delinquent behaviour among secondary school students / Wyniki zewnętrznej ewaluacji szkoły i osiągnięcia w nauce a picie alkoholu i wykroczenia gimnazjalistów

Access Panel and its specificity as a challange for new research techniques based on internet technologies / Access Panel i jego specyfika jako wyzwanie nowych technik badawczych opartych na technologiach internetowych