Sektor shadow banking w Polsce

Abstract

Książka zatytułowana Sektor shadow banking w Polsce – blaski i cienie dotyczy tematów ważnych i aktualnych, które w ostatnich czasach mocno rozgrzewają dyskusję publiczną i powodują spory ekonomistów oraz prawników. […] Książka ta jest jedną z nielicznych publikacji poświęconych tej stosunkowo mało poznanej problematyce. Temat został ujęty w sposób unikalny, wynikający z interdyscyplinarnego podejścia do zagadnienia. Zaletą książki jest też ukierunkowanie podjętych w niej rozważań na zagadnienia dotyczące rynku polskiego. […] Ostatnia, trzecia część książki stanowi prezentację wyników jakościowych badań empirycznych […] Głównym celem badań było poznanie i zrozumienie ogólnego obrazu problematyki społeczno-ekonomicznej tej części sektora usług pożyczkowych, widzianego z perspektywy jego klientów. […] Przeprowadzone badania należy uznać za wyjątkowe i wnoszące spory wkład w poznanie i zrozumienie funkcjonowania tego sektora, gdyż do tej pory nie zostały przeprowadzone inne, tego typu badania, dla rynku polskiego. […] Reasumując, recenzowana książka ma wysokie walory merytoryczne i praktyczne. Stanowi wyjątkowe działo na rynku wydawniczym. Z tego tez względu z pewnością będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem czytelników (z recenzji Prof. dr. hab Andrzeja Wieczorkiewicza).

Type
Publication
Wydawnictwo CeDeWu