Polonia

W ramach projektu badawczego prowadzone są badania CAWI i PAPI wśród przedstawicieli środowisk polonijnych z całego świata, m.in.:

  • Polonijny Omnibus – badanie ankietowe przeprowadzane od 2011 r. wśród uczestników kolejnych edycji Światowych Festiwali Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie.

Partnerami projektu są:

  • Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”
  • Centrum Badań nad Polonią i Polakami na Świecie Uniwersytetu Rzeszowskiego

Publications

Although the percentage of foreign students in Poland has increased over 9 times over past 10 years, it is still well below European …