Polonia

W ramach projektu badawczego prowadzone są badania CAWI i PAPI wśród przedstawicieli środowisk polonijnych z całego świata, m.in.:

  • Polonijny Omnibus – badanie ankietowe przeprowadzane od 2011 r. wśród uczestników kolejnych edycji Światowych Festiwali Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie.

Partnerami projektu są:

  • Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”
  • Centrum Badań nad Polonią i Polakami na Świecie Uniwersytetu Rzeszowskiego

Publications

Although the percentage of foreign students in Poland has increased over 9 times over past 10 years, it is still well below European Union average. We have been looking for determinants of willingness to study in Poland among members of Polish Diaspora, who already have ties with the country. We created empirical models of willingness of people with Polish origin to study abroad, in Poland, and in a peripheral Polish academic centre in particular. Such models can help policy-makers and universities to meet the needs of international students and make universities more competitive on the global higher education market.
International Journal of Educational Development, 2017