Resovia R User Group (RRUG)

[in Polish]

Od kwietnia 2016 roku działa pod patronatem WSIiZ w Rzeszowie Resovia R User Group (RRUG), czyli Rzeszowska Grupa Użytkowników R’a. Język programowania statystycznego R jest standardem zarówno wśród analityków sektora komercyjnego, administracyjnego, jak i pracowników naukowych. Globalna liczba jego użytkowników szacowana jest w milionach i stale rośnie. Wymianę doświadczeń związanych z analizą danych za pomocą R’a wspierają liczne grupy użytkowników R’a – lokalne społeczności analityków i programistów wspierające się w rozwoju zawodowym, naukowym i projektach analitycznych. Stworzenie takiej właśnie społeczności jest celem również naszej grupy.

Bieżąca komunikacja wewnątrz grupy odbywa się za pomocą Slack’a: rerug.slack.com. Jeśli nie możesz się dołączyć do grupy lub nie dostałaś zaproszenia skontaktuj się ze mną – można użyć formularza kontaktowego na tej stronie.

Spotykamy się w wybrane środy o 17.00 w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (WSIiZ) na Sucharskiego 2. O dokładnych terminach staramy się powiadamiać z minimum tygodniowym wyprzedzeniem (jak tylko uzyskamy potwierdzenia od prowadzących na danym spotkaniu prezentacje).

Spotkania składają się zwykle z dwóch krótkich prezentacji (2 x ok. 20-30 min). Po prezentacjach przewidujemy swobodną wymianę myśli i zarysowanie planów przyszłych spotkań. Jest też czas na dyskusję w kuluarach, wymianę doświadczeń, networking. Atmosfera spotkań jest przyjazna i nieformalna.

Jeśli jest zapotrzebowanie możemy spotkanie przekształcić w mini warsztaty wprowadzające do wybranych zagadnień związanych z R’em. Wtedy też uczestnicy pojawiają się ze swoimi laptopami. Na zwykłych spotkaniach nie są one potrzebne. Prowadzącym zapewniamy dostęp do komputera z Internetem i rzutnika multimedialnego (oczywiście można też przyjść ze swoim sprzętem).

Jak dotąd uczestnikami spotkań byli przedstawiciele firm, innych uczelni rzeszowskich, administracji, programiści, zawodowi i początkujący analitycy, informatycy i badacze społeczni, studenci. Zapraszamy i zachęcamy do przekazania tej informacji wszystkim zainteresowanym. Proszę tylko ze względów logistycznych o wstępne zgłaszanie swojej chęci obecności (ew. liczby chętnych osób). Można skorzystać ze slacka lub formularza kontaktowego.

Informacje o wybranych spotkaniach:

30 listopada 2016 r.

Mieliśmy dwie prezentacje:

  1. Relacja z październikowego eRum – Europejskiego Spotkania Użytkowników R’a (by Kamil Wais). Prezentacja dostępna tutaj: http://rpubs.com/kalimu/erum-about

  2. dr Piotr Lasek przedstawił prezentację “Początki i współczesne wyzwania wizualizacji danych” i opowiedział o swoich doświadczeniach z tą problematyką, którą zajmował się przez ostatnie 2 lata jako Postdoctoral Fellow w York University (Toronto). Można było dowiedzieć się o drodze jaką przeszła wizualizacja danych od swoich początków, po katastrofę promu Challenger i na współczesnych narzędziach wizualizacji terabajtowych zbiorów danych skończywszy. Więcej informacji o naszym prelegencie: http://piotrlasek.com/about/ Prezentacja dostępna tutaj: http://piotrlasek.com/talks/datavis