CV

Wrażenia z pobytu na Uniwersytecie Notre Dame (USA)

Center for Research Computing (CRC) Od 1 sierpnia do 31 października 2017 r. miałem możliwość i ogromną satysfakcję gościć na Uniwersytecie Notre Dame w stanie Indiana. Pojechałem tam zaproszony przez dyrektora Center for Research Computing (CRC) prof. Jarka Nabrzyskiego, którego poznałem w Tokio rok wcześniej na konferencji plenarnej Research Data Alliance. W USA spędziłem trzy miesiące jako wizytujący assistant professor, przyglądając się pracy CRC, które jest jednym z kilku wydzielonych Centrów, działających na Uniwersytecie Notre Dame.

My Data Science & Programming Skills & Tools

Here is a selection of my Data Science and Programming skills and tools that turned out to be helpful in my work and I believe are important for any Data Scientist as well. The last update of this post was done: 2018-05-23. Data Science Skills Data Manipulation

Efficient data manipulation in R; dplyr, data.table, reshape2. Working with dates and time-series; lubridate, xts.

Reproducible Analyses

RStudio IDE, Markdown, LaTeX;